Yhteystiedot

Verhoomo Seslonki

Elina Hilakari
Puh. 0400 877 622
Sähköposti: seslonki ät postipoika.com
Sirkankuja 4, 20810 Turku
Y-tunnus: 1307856-0
Kartta
Talo

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).